Hospodářství

Původní záměr byl, mít menší hospodářství, kočky byly v původním plánu dvě.  
V životě nás však nepotkává nic náhodně a vše má svůj důvod. 
Takže je tu vše tak jak to má být.